...

OC Księgowego

Ustawodawca nakłada obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotom, które prowadzą swoją działalność w zakresie świadczenia usług księgowych.

Dlaczego warto wykupić takie uebzpieczenie?

– by spełnić ustawowy obowiązek wykupu polisy z sumą ubezpieczenia 10 000 eur,
– by zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności zawodowej,
– by zwiększyć wiarygodność wobec klientów i partnerów.

Dokumenty

Zapraszam do wypełnienia formularza. Zebrane dane pozwolą nam przygotować ofertę ubezpieczenia dla Państwa biura rachunkowego.

DANE UBEZPIECZONEGO


DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA


UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE

Na każdym przedsiębiorcy usługowo prowadzącym księgi rachunkowe spoczywa zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek ubezpieczenia. Zakresy dodatkowe nie są oferowane bez zakresu podstawowego.

Sekcja I – zakres podstawowy
Obejmuje wyłącznie ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Limit odpowiedzialności to 10 000 Euro.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu obowiązkowego przez podwyższenie limitu i pokrycie dodatkowych ryzyk.


UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

Sekcja II - prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradztwo podatkowe. Ubezpieczenie dodatkowe (dobrowolne) ma charakter uzupełniający i nadwyżkowy do ubezpieczenia obowiązkowego.

Sekcja II obejmuje dodatkowe ryzyka:
  • dodatkowe koszty obrony
  • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
  • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
  • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
  • utrata dokumentów
  • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym
Dla powyższych rozszerzeń mają zastosowanie podlimity równe połowie wybranego poniżej limitu.
Wybierz limit dla polisy dobrowolnej. W kolejnym kroku będziesz mógł wybrać dodatkowe sekcje ochrony.

POZOSTAŁE SEKCJE

Sekcja III (ZUS i doradztwo kadrowe) - pokrywa odpowiedzialność cywilną z tytułu doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych w ramach limitu Sekcji II

Sekcja IV (Odpowiedzialność karno-skarbowa) - pokrywa osobistą odpowiedzialność karno-skarbową Ubezpieczonego w ramach limitu Sekcji II

Sekcja V (Cyber i RODO) - pokrywa odpowiedzialność cywilną i kary administracyjne z tytułu naruszenia RODO oraz szkody cyber w ramach limitu Sekcji II, nie więcej niż 200.000 zł


Zamów kontakt

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.