...

Kary za brak OC Komunikacyjnego w 2023 roku

W Polsce obowiązek posiadania ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest prawnie uregulowany i każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do jego posiadania. Brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego skutkuje wysokimi karami finansowymi, które mogą znacznie przekroczyć koszt składek ubezpieczeniowych.

W roku 2023 kary za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego będą jeszcze surowsze niż dotychczas.

Ponadto, brak ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego może skutkować odebraniem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz zabezpieczeniem pojazdu przez policję. Posiadacz pojazdu, który nie posiada ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, będzie również zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z ewentualną szkodą, którą spowodował na innym uczestniku ruchu drogowego.

Dlatego też, ważne jest, aby przestrzegać przepisów dotyczących ubezpieczeń OC komunikacyjnych i regularnie odnawiać swoje ubezpieczenie.

Wysokość opłat za brak OC w 2023 r., okres 1 stycznia - 30 czerwca:

Samochód osobowy

       Samochódy ciężarowe,
ciągniki samochodowe
i autobusy

       Pozostałe pojazdy

    OC rolnika

brak ochrony do 3 dni

                 1 400 zł

2 090 zł

230 zł

brak ochrony od 4 do 14 dni          

3 490 zł

5 240 zł

580 zł

brak ochrony powyżej 14 dni

6 980 zł

10 470 zł

1 160 zł

brak OC rolnika

350 zł

Wysokość opłat za brak OC w 2023 r., okres 1 lipca - 31 grudnia:

Samochód osobowy

       Samochódy ciężarowe,
ciągniki samochodowe
i autobusy

       Pozostałe pojazdy

    OC rolnika

brak ochrony do 3 dni

                 1 440 zł

2 160 zł

240 zł

brak ochrony od 4 do 14 dni          

3 600 zł

5 400 zł

600 zł

brak ochrony powyżej 14 dni

                 7 200 zł

10 800 zł

1 200 zł

brak OC rolnika

360 zł

Tak jak wspominałem, ważne jest aby pamiętać o terminie wygaśnięcia ubezpieczenia OC oraz regularnie je odnawiać, aby uniknąć kary za brak ważnego ubezpieczenia. W przypadku braku ciągłości ubezpieczenia, nawet za jeden dzień braku ubezpieczenia można dostać karę finansową.

Aby uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC należy:

– wykazać w UFG, że w okresie podanym w wezwaniu do zapłaty samochód był ubezpieczony, a towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało błędną informację

– przedstawić dokumentację, która potwierdzi, że w okresie określonym w wezwaniu nie musieliśmy posiadać ważnego OC, ponieważ np. nasz samochód został skradziony

– przedstawić dowód zbycia auta (np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura) oraz dowód ważnej polisy OC w dniu sprzedaży samochodu.

Jeśli zgubimy umowę ubezpieczenia OC, należy skontaktować się z towarzystwem i poprosić o wystawienie ZOPUK (Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego), które może być również potrzebne w razie zagubienia umowy kupna-sprzedaży, ponieważ powinien zawierać informacje o przebiegu ubezpieczenia.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.