...

eubezpieczenie

Kary za brak OC Komunikacyjnego w 2023 roku

W Polsce obowiązek posiadania ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest prawnie uregulowany i każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do jego posiadania. Brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego skutkuje wysokimi karami finansowymi, które mogą znacznie przekroczyć koszt składek ubezpieczeniowych. W roku 2023 kary za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego będą jeszcze surowsze niż dotychczas. Ponadto, brak ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego może …

Kary za brak OC Komunikacyjnego w 2023 roku Read More »

5 powodów, dla których warto mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód, które wyrządzono osobom trzecim. Zdarzenia te mogą między innymi dotyczyć użytkowania danej nieruchomości, opieki nad dziećmi czy posiadania zwierząt. Dlaczego jeszcze warto mieć tego typu polisę? Podpowiadamy poniżej. OC w życiu prywatnym – bezpieczeństwo całej rodziny Na początek warto przypomnieć, czym jest ubezpieczenie OC w …

5 powodów, dla których warto mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.