...

5 powodów, dla których warto mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód, które wyrządzono osobom trzecim. Zdarzenia te mogą między innymi dotyczyć użytkowania danej nieruchomości, opieki nad dziećmi czy posiadania zwierząt. Dlaczego jeszcze warto mieć tego typu polisę? Podpowiadamy poniżej.

OC w życiu prywatnym – bezpieczeństwo całej rodziny

Na początek warto przypomnieć, czym jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Nie każdy zaje sobie sprawę z tego, że sposób działania tej umowy jest analogiczny do tego, jaki obowiązuje w przypadku polisy komunikacyjnej. W praktyce oznacza to, że w przypadku spowodowania przez nas zdarzenia, na skutek, którego ucierpi inna osoba, odszkodowanie zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela. Warto zaznaczyć, że tego typu ochrona dotyczy często nie tylko nas samych, lecz także członków naszej najbliższej rodziny. Zatem jeśli szkodę spowoduje nasz partner lub dziecko, nie będziemy musieli ponosić kosztów związanych z wypłatą rekompensaty poszkodowanemu. Co więcej zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej możemy także objąć zwierzęta domowe.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Jak sam nazwa wskazuje OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które zabezpiecza nie tylko nas, ale też i naszą rodzinę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku ze szkodami, które wyrządziliśmy w ramach życia prywatnego. O tego typu ochronę ubezpieczeniową warto zadbać chociażby z pięciu poniższych powodów.

1 – Szkody wyrządzone sąsiadom

Praktyka pokazuje, że do najczęściej spotykanych roszczeń z tytułu polisy OC w życiu prywatnym należy zalanie mieszkania przez sąsiadów. A to niejedyny przypadek, kiedy możemy spowodować szkodę w swoim najbliższym otoczeniu. Nieodśnieżony chodnik, zaniedbane drzewo czy źle zabezpieczona doniczka na balkonie mogą przyczynić się do kosztownych w swoich skutkach zdarzeń.

2 – Posiadanie zwierząt domowych

Polisą OC w życiu prywatnym możemy objąć także zwierzęta domowe. Tego typu ubezpieczenie przyda nam się, gdy nasz pupil wyrządzi szkody, w wyniku, których ucierpi inna osoba. A warto przypomnieć, że każdy właściciel zwierzęcia zgodnie z kodeksem cywilnym odpowiada za następstwa takiego zdarzenia. W artykule 431§1 znajduje się zapis odnośnie tego, że osoba posiadająca zwierzę jest zobowiązana do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody. I nie ma znaczenia, czy zwierzę było w danym momencie pod opieką właściciela, czy też np. uciekło z domu.

3 – Aktywność fizyczna

O ubezpieczenie OC w życiu prywatnym powinny zadbać także osoby, które są aktywne fizycznie. Bez względu na to czy podczas jazdy rowerem wpadniemy na kogoś lub uszkodzimy czyjeś mienie, czy do wypadku dojdzie na nartach, dzięki polisie  unikniemy odpowiedzialności finansowej za spowodowane przez siebie szkody.

4 – Opieka nad małoletnimi dziećmi

Wbrew pozorom szkody wyrządzone przez dzieci nie należą do rzadkości. Gra w piłkę może zakończyć się wybiciem szyby czy uszkodzeniem samochodu, a zabawa z rówieśnikami nieumyślnym potrąceniem kolegi i spowodowaniem uszczerbku na jego zdrowiu. W taki sytuacjach dzięki polisie nie będziemy musieli martwić się o swoje finanse, bowiem to ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę poszkodowanemu.

5 – Inwestycja w budowę domu

OC w życiu prywatnym można również rozszerzyć o odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać wskutek prowadzenia prac budowlanych w danym miejscu ubezpieczenia. Co ważne wyrządzić może je osobom trzecim np. wspierająca nas firma budowlana.

Ile kosztuje polisa OC w życiu prywatnym?

Jak wdać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia nam ochronę w przypadku wielu nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Polisę możemy zakupić, jako indywidualny produkt, a także w ramach ubezpieczenia nieruchomości. Ile zapłacimy za ubezpieczenie? Cena OC w życiu prywatnym zależna jest przede wszystkim od wysokości sum ubezpieczenia oraz wybranego przez nas zakresu. Jednak wśród dostępnych na rynku ofert możemy znaleźć polisy kosztujące już kilkadziesiąt złotych rocznie.

Leave a Comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.